Slaapstoornissen en Melatonine – Voordelen, feiten en gebruik.

 • Naam: Melatonine
 • Wordt gebruikt in: BIYOMA® Calm Complex
 • Ook bekend als: 5-Methoxy-N-Acetyltryptamine, MEL, Melatonina, Mélatonine, MLT, N-acetyl-5-methoxytryptamine, N-Acétyl-5-Méthoxytryptamine, Pijnappelhormoon
 • Wat is het? Melatonine is een werkzame stof die behoort tot een groep hormonen die het lichaam van nature aanmaakt.
 • Wat beweert het te doen? Er wordt beweerd dat het de slaapkwaliteit en de ochtend alertheid verbetert. *
 • Is er onderzoek dat deze beweringen ondersteunt? Ja, er is veel klinisch onderzoek, maar er is geen definitieve consensus over de kwestie. Ons onderzoek heeft aangetoond dat het hormoon een krachtige regulator van het circadiane ritme is en daarom zou het op een positieve manier moeten bijdragen aan de kwaliteit van de slaap.

ACHTERGROND

Hoewel melatonine een hormoon is dat van nature in het lichaam aanwezig is, kunnen bepaalde factoren de productie ervan blokkeren. Dit komt doordat het hormoon wordt geproduceerd door de pijnappelklier in de hersenen, wanneer er geen licht is. Dit betekent dat wanneer de ogen door duisternis worden omgeven, het hormoon wordt geproduceerd.

Melatonine is dus van cruciaal belang voor het circadiane ritme van het lichaam. Een circadiaan ritme is een intern, biologisch ritme waarvan de cyclus ongeveer een dag (of 24 uur) duurt. De slaap-waakcyclus van bijna alle levende wezens wordt door zo’n ritme geregeld, dus ook die van de mens. Wanneer deze interne klok goed is afgesteld en de melatonineproductie dus is zoals die zou moeten zijn, kan dit een consistente en herstellende slaap bevorderen.

Maar de leef- en slaapgewoonten van mensen zijn in de loop der jaren veranderd. Het dagelijkse werkleven heeft het voor mensen moeilijk gemaakt om volledig naar hun interne klok te luisteren. Hierdoor wordt de melatonineproductie vaak verstoord of ongeregeld. Om deze reden wordt melatonine vaak in voedingssupplementen gevonden. Dit artikel gaat verder in op de mogelijke voordelen voor de gezondheid.

MELATONINE IN DE GENEESKUNDE

Melatonine is een werkzame stof die behoort tot een groep hormonen die het lichaam van nature aanmaakt. Deze stof regelt niet alleen het circadiane ritme. Het verhoogt ook de neiging om te slapen. Daarom wordt het hormoon vaak gebruikt om slaapproblemen van volwassenen te behandelen. Door zijn regulerende werking wordt beweerd dat het de slaapkwaliteit en de ochtend alertheid verbetert bij mensen die een slechte slaapkwaliteit ervaren. † Slechte kwaliteit van slaap kan worden veroorzaakt door allerlei verschillende redenen, zoals een werkschema dat dagelijks verandert of jetlag.

Melatonine, gebruikt in voedingssupplementen, heeft meestal een synthetische oorsprong. Meestal wordt het in pilvorm gemaakt. Het is echter ook verkrijgbaar in andere vormen, zoals zuigtabletten. Melatonine supplementen worden bijna uitsluitend oraal ingenomen, zodat het lichaam de stof direct kan opnemen.

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) heeft aanbevolen een vergunning te verlenen voor het in de handel brengen van melatonine als supplement. De Europese Commissie heeft vervolgens een vergunning voor het in de handel brengen verleend die in de gehele Europese Unie geldig is.

MELATONINE GESCHIEDENIS

De eerste keer dat het hormoon melatonine werd geïsoleerd uit extracten van de pijnappelklier van runderen, dateert van 1958. Professor Aaron B. Lerner en zijn collega’s isoleerden het hormoon, bij het zoeken naar stoffen die nuttig zijn bij de behandeling van huidziekten. Pas in het midden van de jaren ’70 ontdekten Lynch et al. dat de productie van melatonine bij de mens een circadiaans ritme vertoont.

In 1993 werd ontdekt dat melatonine een antioxidant is. Slechts twee jaar later werd het octrooi voor melatonine als slaapmiddel in lage doses toegekend aan de arts Richard Wurtman aan het Massachusetts Institute of Technology. In MIT’s Department of Brain & Cognitive Sciences werd hij benoemd tot professor in de neurowetenschappen. Tegen de tijd dat hij met pensioen ging, had hij ongeveer 1.000 artikelen gepubliceerd.

De Europese Unie heeft melatonine in 2007 goedgekeurd voor medisch gebruik. In het openbare beoordelingsrapport (EPAR), dat tot op de dag van vandaag kan worden geraadpleegd, deed het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) de volgende aanbevelingen voor het gebruik van het geneesmiddel.

Het verslag kan worden geraadpleegd via de onderstaande link:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/circadin-epar-summary-public_en.pdf

WAT DOET MELATONINE? *

Het hormoon melatonine regelt de nacht- en dagcyclus van het lichaam. Deze cycli, of de inwendige klok van het lichaam, bepalen de slaap-waakcycli. Wanneer het donker wordt, geeft de pijnappelklier in de menselijke hersenen het lichaam het signaal om zich voor te bereiden op de slaap. Tijdens dit proces wordt melatonine aangemaakt.

Mensen die moeite hebben met slapen, kunnen last hebben van een laag melatonine niveau in het lichaam. Lage niveaus van het hormoon kunnen het gevolg zijn van licht op tijdstippen waarop het circadiane ritme van het lichaam beslist dat het tijd is om te slapen. Slaap expert Luis F. Buenaver, Ph.D., C.B.S.M. legt melatonine als volgt uit: “Het laat je niet slapen, maar als het melatonine niveau ‘s avonds stijgt, brengt het je in een toestand van rustige waakzaamheid die de slaap helpt bevorderen.”

Het melatonine niveau stijgt gewoonlijk ongeveer twee uur voor het slapengaan. Wanneer de omstandigheden optimaal zijn om het hormoon zijn werk te laten doen, zal de slaapkwaliteit positief worden beïnvloed.

De bovenstaande informatie is gepubliceerd door Johns Hopkins Medicine.
https://www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/melatonin-for-sleep-does-it-work

De American Academy of Family Physicians (AAFP) beschouwt melatonine als eerstelijns farmacologische therapie voor de behandeling van slapeloosheid.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534823/

Het supplement is door talrijke onderzoekers bestudeerd. Deze studies, zoals de studie ‘Melatonine’ uitgevoerd door Savage R. A., Basnet S. & Miller J. M. M. (2018) bevelen het supplement voornamelijk aan voor het volgende:

 • Primaire slapeloosheid (slapeloosheid die niet het gevolg is van een secundaire oorzaak)
 • Leeftijdsgebonden slapeloosheid
 • Jetlag
 • Ploegendienst
 • Post Traumatisch hersenletsel
 • Neurodegeneratieve aandoeningen

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN MELATONINE? *

HET HELPT TEGEN SLAPELOOSHEID

Talrijke onderzoekers hebben de effecten van melatonine supplementen bestudeerd. Hoewel bij proefpersonen met een normale slaap geen significante toename van de slaapefficiëntie werd waargenomen, werd de slaap van proefpersonen met slapeloosheid aanzienlijk verbeterd.

Verscheidene van deze studies hebben aangetoond dat de slaapefficiëntie vooral verbeterde tijdens het middengedeelte van de nachtelijke slaap.

U kunt soortgelijke studies raadplegen via de onderstaande links:

HET VERLICHT JETLAG

Wanneer supplementen ten minste 0,5 mg melatonine per gekwantificeerde portie bevatten, draagt dit bij tot de verlichting van subjectieve gevoelens van jetlag. De EFSA heeft een gunstig advies voor deze claim uitgebracht. Het panel is ook van mening dat de verbetering van de slaapkwaliteit een gunstig fysiologisch effect kan zijn.

U kunt het wetenschappelijk advies via de onderstaande link raadplegen:

HET VERMINDERT DE TIJD DIE NODIG IS OM IN SLAAP TE VALLEN

Wanneer supplementen ten minste 1 mg melatonine per gekwantificeerde portie bevatten, draagt dit bij tot de vermindering van de tijd die nodig is om in slaap te vallen. De EFSA heeft ook voor deze claim een gunstig advies uitgebracht.

U kunt het wetenschappelijk advies raadplegen via de onderstaande link:

TIPS VOOR DE DOSERING EN HET GEBRUIK VAN MELATONINE

Melatonine kan om verschillende redenen worden ingenomen. Om de slaapkwaliteit te verbeteren moet twee uur voor het slapengaan 1 tot 3 milligram worden ingenomen. Als het wordt ingenomen om een jetlag te behandelen, moeten dezelfde stappen worden gevolgd, te beginnen een paar dagen voor de aanstaande reis. In beide gevallen wordt melatonine het best ingenomen na de consumptie van voedsel.

Melatonine is veilig om één tot twee maanden lang ‘s nachts in te nemen, als bewezen is dat het gunstig is voor de slaapkwaliteit.

Wanneer iemand die het supplement inneemt, vergeet het voor het slapen gaan in te nemen, moet hij of zij de gemiste dosis overslaan en wachten tot de volgende nacht. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat het schadelijk is, moet u nooit een extra dosis innemen om een vergeten dosis in te halen.

RISICO’S EN BIJWERKINGEN

Melatonine mag niet worden gebruikt als u zwanger bent, borstvoeding geeft of als u een auto-immuunziekte, een epileptische stoornis of depressie heeft. Mensen die medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruiken, moeten er ook rekening mee houden dat melatonine supplementen de bloedsuikerspiegel kunnen verhogen en de bloeddruk kunnen doen stijgen.

De meest voorkomende bijwerkingen van het gebruik van melatonine supplementen zijn

 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid
 • Slaperigheid

Een arts of apotheker kan u helpen bepalen of het nemen van een supplement al dan niet geschikt voor u is, daarom is het altijd het slimste en veiligste idee om eerst een medisch deskundige te raadplegen. Raadpleeg een arts of apotheker wanneer u bijwerkingen ondervindt of wanneer u een melatonine supplement gebruikt terwijl u aan een ziekte lijdt.

LINKS NAAR STUDIES EN CLAIMS

[1] https://bit.ly/3x5ZfK5
[2] https://bit.ly/3x2ZzJr
[3] https://bit.ly/3w0T3BW
[4] https://bit.ly/3A9UlxK
[5] https://bit.ly/3A64cof
[6] https://bit.ly/3dq7kSd
[7] https://bit.ly/2Ua64eY
[8] https://bit.ly/2UbPj2Z
[9] https://bit.ly/3w95T16
[10] https://bit.ly/3qyNjOD
[11] https://bit.ly/3heuxI1
[12] https://bit.ly/3vXNtQx

WAARSCHUWING EN VOETNOTEN

* Deze claim is niet beoordeeld door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Een voedingssupplement is geen vervanging van voedsel. Een gevarieerde en evenwichtige voeding is belangrijk. De EU-wetgeving verbiedt het maken van reclame voor voedingssupplementen (of de ingrediënten daarvan) in advertenties, tenzij dergelijke claims zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Onze website verstrekt alleen algemene informatie die de beslissing van de lezer om voedingssupplementen te kopen en/of te gebruiken niet mag beïnvloeden. Als u een specifieke ziekte heeft of aanvullende medicatie of supplementen gebruikt, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u nieuwe supplementen gaat gebruiken. De informatie in dit artikel is niet de persoonlijke mening van de auteur. Deze informatie is niet bedoeld om reclame te maken voor voedingsmiddelen of supplementen. Deze informatie mag niet worden opgevat als een aanbeveling voor behandeling of andere gezondheidsproblemen. Wij moedigen aan dat beslissingen met betrekking tot de persoonlijke gezondheid persoonlijk worden genomen, rekening houdend met verschillende bronnen van informatie. Als u onjuistheden opmerkt of opmerkingen, klachten of advies hebt over de verstrekte inhoud, kunt u per e-mail contact met ons opnemen.

Laat een antwoord achter

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *